Algemene voorwaarden zwemlessen zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar

Algemene voorwaarden zwemlessen

Algemene voorwaarden zwemlessen

Bij zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar bieden wij lesabonnementen aan voor het behalen van het Zwem-ABC. Om alles soepel te laten verlopen, hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld. Hieronder vind je een overzicht van deze voorwaarden:

 1. Je koopt een pakket waarvan de prijs jaarlijks wordt geïndexeerd.
 2. Mocht je kind het diploma behalen voordat alle lessen zijn gevolgd, dan heb je geen recht op restitutie van de waarde van de overgebleven lessen.
 3. Zonder geldige leskaart kun je niet deelnemen aan de zwemles.
 4. Tijdens door Alkmaar Sport N.V. vastgestelde schoolvakanties en feestdagen is er geen zwemles en deze dagen worden dan ook niet in de leskaart meegenomen.
 5. Als je kind aan meerdere zwemgroepen wilt deelnemen, dien je meerdere abonnementen te kopen. Het is mogelijk om meerdere abonnementen op één pas te zetten.
 6. Wil je je kind overplaatsen naar een andere zwemgroep? Dan kun je dit schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de lescoördinator.
 7. Het tarief is gebaseerd op het volgen van 8 lessen in een periode van 8 weken.
 8. Per periode dient er betaald te worden volgens het op dat moment geldende tarief.
 9. De nieuwe periodekaart gaat in op de dag na de einddatum van je vorige periodekaart. Dit betekent dat de periodekaart ook tijdens vakanties doorloopt.
 10. Als je je lesabonnement niet op tijd verlengt, verloopt het recht op deelname aan de zwemlessen.
 11. Als je kind binnen één jaar 5 tot 8 keer afwezig is geweest, dien je een extra leskaart te kopen. Dit geldt ook voor elke 4 gemiste lessen daarna.
 12. Bij de zwemlessen voor kinderen is per kind maximaal 1 begeleider toegestaan. In dit geval dien je de pas 2 keer aan te bieden bij de paslezer bij de ingang. Het niet meebrengen van de pas kan leiden tot het weigeren van toegang en misbruik kan tot inname van de pas leiden.
 13. Restitutie van de lesgelden is alleen mogelijk bij verhuizing van 40 kilometer of verder, gerekend vanaf de zwemleslocatie.

Wij willen je vragen om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je een lesabonnement afsluit. Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen via zweminfo@alkmaarsport.nl.

Algemene voorwaarden zwemlessen zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar