Slag- en conditietraining bij zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar

Huisregels

Huisregels

Welkom bij het zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar! Voor een fijne en veilige zwemervaring vragen wij onze bezoekers om de huisregels van onze accommodatie te respecteren. Deze regels zijn er niet alleen voor de veiligheid en hygiëne van onze bezoekers, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen van zijn/haar zwemervaring kan genieten. In dit artikel zullen we de belangrijkste huisregels bespreken. We vragen je vriendelijk om deze huisregels te lezen en ze tijdens je bezoek aan ons zwembad na te leven. Wij wensen je een fijne en veilige zwemervaring toe!

Artikel 1: Entreebewijs

1.1 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder. De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft. De kassa van het zwembad sluit een half uur voordat de zwemaccommodatie sluit.

Artikel 2: Hygiëne

2.1 Voor het zwemmen is men verplicht om te douchen.
2.2 Het dragen van schoeisel in de natte sanitaire ruimtes en op de zwembadperrons is niet toegestaan.
2.3 Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de zwemaccommodaties.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid

De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 De gemeente en de medewerkers van de zwemaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
4.2 De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan
medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere
bezoekers is toegebracht.
4.3 Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het sportcomplex volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft.

Artikel 5: Diefstal

Van diefstal en andere strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.

Artikel 6: Hinderlijk gedrag

6.1 Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.
6.2 Herhaaldelijk hinderlijk, aanstootgevend of anderszins ongewenst gedrag leidt tot maatregelen overeenkomstig de afspraken in het convenant ’vrolijk en veilig’ (ontzegging toegang, melding en/of aangifte bij de politie).

Artikel 7: Zwemkleding

7.1 Gebruikers van de zwembaden dienen gekleed te zijn in nette badkleding. De medewerkers van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de badkleding naar het oordeel van de medewerker niet voldoet aan de normen van goed fatsoen dan wordt de toegang tot het zwembad direct ontzegd. Indien andere bezoekers aanstoot nemen aan uw zwemkleding dan volgt, conform het protocol “Vrolijk en Veilig”, onmiddellijke ontzegging tot de Alkmaarse Zwemaccommodaties en wordt altijd melding gedaan bij de politie

Artikel 8: Gevaar

8.1 Springen of duiken van de duikplank dient in het verlengde van de plank te geschieden.
8.2 Hardlopen in de zwemaccommodaties is niet toegestaan.
8.3 Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in de zwemaccommodatie.
8.4 Bezoekers die geen zwemdiploma hebben of die naar mening van het zwembadpersoneel niet voldoende zwemvaardig zijn mogen alleen van het Golfslagbad, de Waterspeeltuin, het Instructiebad en het buitenbad gebruik maken.
8.5 Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn moeten zwemvleugels dragen.
8.6 Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.
8.7 Het is niet toegestaan de tribune bij het 50-meterbad te betreden.

Artikel 9: Glijbaan

9.1 Gebruik van de glijbaan mag op de wijze zoals aangegeven op de borden met de pictogrammen.
9.2 Kinderen zonder zwemdiploma mogen gebruik maken van de glijbaan als zij zwemvleugels dragen.

Artikel 10: Duiken

Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 2.00 meter of meer. Met borden en/of pictogrammen geven wij aan waar niet mag worden gedoken.

Artikel 11: Alcohol en tabakswet

Alcoholische dranken mogen door personen van 18 jaar en ouder in beperkte mate worden genuttigd in het sportcafe. In de rest van het complex is het gebruik van alcoholische dranken niet toegestaan.
Roken is in het hele sportcomplex niet toegestaan.

Artikel 12: Huisdieren

Huisdieren worden in de sportaccommodatie niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Artikel 13: Eten

Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen (aangegeven met borden en/of pictogrammen).

Artikel 14: Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kan je afgeven bij de kassa.

Alvast bedankt voor het respecteren van onze huisregels!

Huisregels van zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar